מבנה העמותה

ליל“ך – מבנה ארגוני

עמותת ליל“ךלחיות ולמות בכבוד היא עמותה רשומה מספר 58-0123222

מספר החברים שנרשמו הוא כ20,000

מוסדות העמותה

נשיא

יו“ר והנהלה מצומצמת

ועד מנהל

החלטות עקרוניות של חברי ההנהלה והוועד המנהל טעונות אישור האסיפה הכללית השנתית.

כל בעלי התפקידים בעמותה פועלים על בסיס התנדבותי.

משרד העמותה

רח‘ בן גוריון 30 קומה 5, רמתגן

שעות העבודה: בימים א‘, ב‘, ג‘, ד‘, ה‘ – 12:30-09:00

(קבלת קהל – בתיאום טלפוני מראש)

כתובת למשלוח דואר: ת“ד 2213 בני ברק 5112102

טלפון: 03-6730577 פקס: 03-6730582

דואר אלקטרוני: lilach19@zahav.net.il

אתר באינטרנט: www.lilach.org.il

בעלי התפקידים בליל“ך

נשיא העמותה כבוד השופט אליהו מצא המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס

הנהלה מצומצמת

בינה דיבון יו”ר, טלפון 03-6720729

ציפי חן טלפון 03-6445945

הוועד המנהל

רבקה הוכהויזר, טלפון 04-8372326

חנה סגל, טלפון 04-8253736

דפנה רסקין

עפרה מאירסוןאיתן

יעל דבדבני

אהודה גאבר

דינה נקש – חברה לשם כבוד

יעל זגורי – גזברית

יו“ר בעבר

ריטה גור ז”ל

רות דבל

רבקה הוכהויזר

רכזת מידע עליזה גרשון שריר

בתאום מראש טלפון 03-6730574

רכזות

ירושלים

דפנה עמית , טלפון 02-5664901

אילנה רביד, טלפון 02-5611154

חיפה והצפון

רבקה הוכהויזר, טלפון 04-8372326

חנה סגל, טלפון 04-8253736

דרום

דר' רפאל דויד, טלפון 08-8642482

מערכת הביטאון

טלילה בןזכאי, טלפון 03-5272837 פקס 03-5272810

ועדת בקורת

נחמן זילברברג

נמרוד קנמון

מודי ברקאי

ועדת השקעות

עוזי שריר

יעל זגורי

רואה חשבון

אילן גולדשטיין 09-7411814

יועצים משפטיים

תלאביב

עו“ד אלי זהר

עו“ד איתי זהר 03-7101616

חיפה

עו“ד יעל פקס 04-8661378

עו“ד יונתן פרידלנד 04-8531446 פקס 04-8531476

אשדוד ובארשבע

עו"ד נעים שומר, טלפון 08-8565522

לדוברי אנגלית

עו"ד הרצל כץ, טלפון 03-5496475

Adv. Hertzel Katz

Comments are closed.