מי אנחנו

עמותת ליל"ך מאמינה באוטונומיה של האדם על גופו זכות זו מוקנה לו בהסתמך על חוק יסוד; כבוד האדם וחירותו. חוק שהוא אחד מחוקי היסוד הראשונים שנתקבלו בכנסת ישראל.

 

עמותת ליל"ךלחיות ולמות בכבוד פועלת מאז 1987 לשמירת כבוד האדם ולמניעת סבל מיותר מחולים הנוטים למות. ליל"ך נאבקה לקבל הכרה חוקית, משפטית וציבורית בזכותו של אדם לחיות ולמות בכבוד – עד אישור חוק החולה הנוטה למות בכנסת בדצמבר 2005.

 

מוות בכבוד הוא מוות בו מניחים לטבע לעשות את שלו כאשר אדם מגיע למצב סופני, או למצב בו חייו אינם חיים איכותיים. אם האדם לא יוכל לחיות ללא מכשירים מאריכי חיים, כגון מכונת הנשמה, זונדה, דיאליזה מתמידה וכו', ואם ברור שאין זה מצב ביניים שיש לאדם סיכוי לגבור עליו, אנו מאמינים כי אין להאריך את חייו באופן מלאכותי בניגוד לרצונו, ויש לאפשר לו לסיימם בסבל מועט ככל האפשר בעזרת טיפול פאליאטיבי (מקל) בלבד.

 

נושא המוות, שהיה בעבר טאבו חברתי, הוא כיום נושא גלוי שמותר לעסוק בו. שוב אין זה מובן מאליו שיש להאריך את חיי החולה עד לגבול האפשר. החברה נחשפה לנושא כבוד האדם, ובתוך זה כבוד החולה הסופני והחולה הסובל סבל קשה ומתמשך שאינו בר ריפוי.

 

הרפואה המודרנית ובעיקר הטכנולוגיה הרפואית מסוגלת היום להאריך באמצעים מלאכותיים את חיי החולה הסופני אולם איכות חייו וכבודו כאדם עצמאי, פעיל ושאינו תלוי בזולת נשללים ממנו.

 

המוות הוא חלק מהחיים והוא סיומם. הזכויות שיש לאדם בחייו אמורות להינתן לו גם בסיומם. אנו מאמינים כי לאדם זכות בלעדית על גופו. הוא רשאי וזכאי לקיים את חייו לפי אמונתו, השקפתו וערכיו, ובתנאי שאינו גורם נזק לזולתו. זכות זו אמורה לעמוד לו גם בסיום חייו.

 

פעילויות העמותה מתמקדות בנושאים הבאים:

 

 • חקיקה – לאחר אישור החוק, פעילות בכנסת למען תוספת חקיקה שתגדיר בצורה הולמת את זכויות החולה הנוטה למות.

   

 • הסברה – יצירת הבנה ואהדה לרעיונותינו באמצעות כנסים והרצאות בקרב קבוצות שפעילותן מביאה אותן במגע עם הנושא שלנו; רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, משפטנים, אנשי אקדמיה וסטודנטים.

   

 • הסברה בציבור הרחב לשם העמקת מודעות הציבור לזכויותיו והגדלת מעגל התומכים בהשקפותינו.

   

 • הפצת טופס הוראות רפואיות מקדימות לחברי ליל"ך ויידוע הציבור בכלל אודות טופס "הנחיות רפואיות מקדימות" של משרד הבריאות.

   

 • הוצאה לאור של בטאון העמותה המופץ בין חבריה ובו הסברים, הקשורים לנושאים שהוזכרו לעיל, ומידע בתחום זה מן הארץ והעולם.

 

עמותת ליל"ך היא מלכ"ר והיא פועלת על בסיס התנדבותי. אלפי חברים ותומכים רשומים

כחברים בעמותה, שהיא חברה בארגון העולמי של האגודות למען הזכות למות בכבוד, ובחטיבה האירופית שלו.

Comments are closed.