מצגת שהוצגה על ידי פרופ' ברזיס באסיפה הכללית של העמותה

מצגת שהוצגה על ידי פרופ' ברזיס באסיפה הכללית של העמותה

Comments are closed.