הצטרפות

זה הזמן להצטרף לליל"ך

 אנחנו כאן כדי להילחם למען הזכויות שלך, שלי, של כולנו בליל"ך.

 אנחנו נאבקים לשינוי החקיקה הקשורה לזכויותיו של החולה הסופני,

 רק יחד, נצליח במאבק.

  לפרטים נוספים: 03-6730577

 

Comments are closed.