שאלות שאנו נשאלים תדירות

עד כמה תקף טופס הוראות רפואיות מקדימות של ליל"ך

בהשוואה לטופס של משרד הבריאות?

הטופס של משרד הבריאות (הנחיות רפואיות מקדימות) הוא רשמי, תואם את חוק החולה הנוטה למות והוא מחייב את הרופאים. הטופס של ליל"ך מעיד על בקשתו של החתום עליו כיצד הוא מבקש לסיים את חייו, בכפוף לסעיפי החוק.

באילו שפות ניתן לקבל את הטופס "הוראות רפואיות מקדימות של ליל"ך?

הוראות רפואיות מקדימות של ליל"ך קיים בעברית ובאנגלית.

בסעיף 8 בטופס "הוראות רפואיות מקדימות" נאמר שאין חובה

למנות באכח. האם אין חשיבות למינוי כזה?

אכן, אין חובה למנות באכח, אולם חשיבותו של באכח רבה כאשר יש צורך להגיש את את הטופס בבית החולים, עם אשפוזו של החולה, כאשר החולה אינו כשיר לטפל בענין עקב מחלתו.

במצב המשפטי והאתי הקיים בישראל של 2010 האם קיימת אפשרות לחולה סופני לסיים את חייו בעזרת רופא?

במצב החוקי בישראל כיום אין שום דרך להעזר במימסד הרפואי לסיום החיים.

מהי עמדת ההלכה היהודית בנושא איהארכת החיים באורח מלאכותי?

ההלכה היהודית מתנגדת להמתת חסד אקטיבית, אך תומכת במוות בכבוד ע"י הימנעות משימוש באמצעים מלאכותיים להארכת חייו של החולה הסופני.

בשנת 1995 פרסמה בחשאי קבוצת רבנים ופוסקי הלכה רשימת הנחיות המתייחסות לטיפול בחולים סופניים. מההנחיות עולה כי הם מתירים לרופאים המטפלים בחולים סופניים לנקוט צעדים שיביאו למותם של החולים באופן עקיף. הרבנים התירו להימנע מטיפולים כימותרפיים, מניתוחים ומהשתלות, מחיבור למכונת הנשמה וגם מהחייאה. ההימנעות מטיפולים מותרת רק אם החולה מבקש זאת, או במקרה שהחולה נמצא במצב של חוסר הכרה, אם מעריכים בני המשפחה שזהו רצון יקירם.

Comments are closed.