תחיקה בארץ

תחיקה בישראל הקשורה למוות בכבוד

22/12/2010 ח"כ חיים אורון הניח על שולחן הכנסת הצעת תיקון לחוק החולה הנוטה למות – מוות במרשם רופא, התשע2010. עמותת ליל"ך יזמה את התיקון ותומכת בו. ההצעה כוללת גם תיקון לחוק זכויות החולה בדבר חובת טיפול תומך לחולים במחלות חשוכות מרפא.

19/01/2011 ההצעה הורדה מסדר היום של הכנסת – 16 הצביעו בעד, 48 נגד, 2 נמנעו.

6/12/2005 נוסח חוק החולה הנוטה למות, שאושר בקריאה שלישית, נמצא באתר הכנסת:

חוק החולה נוטה למות

 

מאמר מקיף בנושא חוק החולה הנוטה למות מאת השופט אליהו מצא ניתן למצוא בביטאון מס' 22, והמשכו בביטאון מס' 23, בדף ביטאון העמותה.

להל"ן פירוט קצר של תהליכי החקיקה בישראל בנוגע למוות בכבוד.

 

17/2/2000 תחילת הדרך. פרופ' אבינועם רכס מקיים כנס למען הזכות למות בכבוד. בעקבות הכנס מקים שר הבריאות וועדה בראשות פרופ' הרב א. שטיינברג. הועדה מתחלקת ל-4 תת ועדות: משפטית, רפואית, הלכתית ואתית.

 

19/7/2000 חברי הכנסת ח"כ אבי יחזקאל /199) וח"כ ענת מאור /189, תיקון לחוק העונשין), מגישים הצעות חוק פרטיות. שתי ההצעות דנות בזכות החולה הסופני על גופו, ובזכותו לסרב לקבל טיפול שקיים אותו בחיים באופן מלאכותי.

 

הצעת החוק של ח"כ יחזקאל מציעה שחולה אשר הוגדר על ידי רופאיו כחולה במחלה סופנית, יהיה רשאי לחתום על תצהיר אשר ימנע מרופאיו להאריך את חייו באופן מלאכותי, כאשר יגיע לשלבי המחלה הסופניים: חתימת החולה על התצהיר תשחרר את הרופא מחובתו החוקית לטיפול בחולה.

 

הצעת החוק של ח"כ מאור מציעה תיקון לחוק העונשין הקיים ואומרת "תהא זו הגנה טובה למי שלא האריך חייו של אדם אחר, שהוא במצב גווע, גוסס או מוחזק בחיים באופן מלאכותי, אם המעשה נעשה על-פי רצונו של החולה ועל-ידי שני רופאים שאחד מהם אינו הרופא המטפל בו".

מאחר וח"כ יחזקאל ממונה לסגן שר, מאוחדות שתי ההצעות ומוגשות בשמה של ח"כ ענת מאור.

 

הקואליציה לא מתנגדת לחוקים. הסיעות מרצ ושינוי מצביעות בעדם.

 

הצעות החוק המאוחדות עוברות בקריאה טרומית ומועברת לוועדת חוקה חוק ומשפט.

 

וועדת חוקה חוק ומשפט מעבדת ניסוח לחוק. כדי למנוע את התנגדותן של הסיעות הדתיות, מוחלט לחכות לסיכום עבודתה של וועדת שטיינברג.

 

נציגי וועדת שטיינברג מדווחים דיווח ביניים לוועדת חוקה חוק ומשפט.

 

18/1/2002 ועדת שטיינברג מגישה את סיכומיה לשר הבריאות. אתם מוזמנים לקרוא את סיכומי הוועדה באתר משרד הבריאות, את הקישור הישיר תמצאו בעמוד הקישורים באתר הכנסת.

 

27/7/2002 הצעת החוק של ח"כ ענת מאור (הימנעות מהארכת חיים – הוראות רפואיות מקדימות – התשס-2001) עוברת בקריאה ראשונה.

 

עם פיזור הכנסת מודיעה ח"כ ענת מאור על פרישתה מהכנסת. הצעת החוק שלה נופלת, אלא אם כן תוגש בכנסת הבאה כהצעה סיעתית.

 

הכנסת מתפזרת. ח"כ ענת מאור פורשת מן הכנסת. סיכומי וועדת שטיינברג מועברים לוועדת שרים לענייני חקיקה.

 

בכנסת ה-16 מגישים ח"כ מיכאל איתן וח"כ רומן ברונפמן הצעות חוק פרטיות ברוח הצעת החוק של ח"כ לשעבר ענת מאור.

 

ועדת שרים לעניני חקיקה מחליטה כי שתי ועדות – ועדת עבודה רווחה ובריאות בראשות ח"כ שאול יהלום וועדת חוקה חוק ומשפט בראשותו של ח"כ מיכאל איתן ברוטציה תעבדנה את הצעת החוק הממשלתית (חוק החולה הנוטה למות שעובד על ידי ועדת שטיינברג).

 

יו"ר ועדת עבודה רווחה ובריאות, ח"כ שאול יהלום, מחליט להתחיל לדון בהצעת החוק למרות שההצעה טרם הונחה על שולחן הכנסת. הועדה דנה במשך חמש ישיבות בהצעת החוק ואז, בעקבות פרישת ח"כ יהלום מראשות הועדה, נפסקו הדיונים.

 

בראשית חודש מרץ 2005 הונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת ועברה בקריאה ראשונה. לאחר ישיבות רבות בראשות ח"כ שאול יהלום ובשיתוף פעולה הדוק של נציגות עמותת ליל, לקראת סיום פעולתה של הכנסת ה-16 הוגש החוק לקריאה שניה ושלישית ואושר בשעה טובה בדצמבר 2005.

Comments are closed.