בית

מבצע לחגים!

החזון: עמותת ליל“ך מאמינה באוטונומיה של האדם על גופו, ובזכותו למות בכבוד, תוך צמצום מירבי של סבלו. הרפואה המודרנית מאפשרת להאריך חיי אדם במצב סופני, באמצעים מלאכותיים, אולם איכות חייו וכבודו כאדם עצמאי שאינו תלוי בזולת נשללים ממנו. ההתכוננות לקראת סיום החיים ושבירת הטאבו מהעיסוק במוות, מקילה על האדם בחייו, מביאה רוגע, ומגדילה את העצמאות והביטחון.

עמותת ליל"ך שוקדת על:

  • חקיקה. עמותת ליל"ך היתה מיוזמי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ב-2005, שנועד למזער ייסורים ולשמור על כבוד החולה. עתה יזמה ליל"ך קידום תיקונים לחוק, שנידונים בכנסת.
  • יידוע ועידוד האזרחים/ות למילוי טפסים ע"פ החוק שיבטאו את רצונם בסוף חייהם (הטפסים נמצאים באתר משרד הבריאות ובאתר שלנו).
  •  הסברה במפגשים לכלל האוכלוסיה, לאנשי רפואה, ולעורכי דין.

היו לי אחלה חיים
עד שלושת החודשים האחרונים

תעצרו את החיים, אני רוצה לרדת.
ענת מאור – יו"ר
בינה דיבון –
יו"ר בדימוס
כבוד השופט בדימוס אליהו מצא – נשיא העמותה, ז"ל