כנסים

צילום כנס עמותת ליל"ך שהתקיים בתאריך 8.4.22, ניהול טכני, צילום ועריכה – ליאו תנא