כנסים

צילום כנס עמותת ליל"ך שהתקיים בתאריך 12.4.24
צילום כנס עמותת ליל"ך שהתקיים בתאריך 31.3.23, ניהול טכני, צילום ועריכה – ליאו תנא
צילום כנס עמותת ליל"ך שהתקיים בתאריך 8.4.22, ניהול טכני, צילום ועריכה – ליאו תנא