מי אנחנו

עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד – פועלת מאז 1987 לשמירת כבוד החולה הנוטה למות ושיפור איכות חייו.

עמותת ליל"ך מאמינה באוטונומיה של האדם על גופו. זכות זו מוקנית לו בהסתמך על חוק יסוד; "כבוד האדם וחירותו". חוק שהוא אחד מחוקי היסוד הראשונים שנתקבלו בכנסת ישראל.

לחיות ולמות בכבוד

נושא המוות, שהיה בעבר טאבו חברתי, הוא כיום נושא גלוי שמותר לעסוק בו. הרפואה המודרנית  מסוגלת היום להאריך באמצעים מלאכותיים את חיי החולה הסופני, אולם איכות חייו וכבודו כאדם עצמאי, פעיל ושאינו תלוי בזולת נשללים ממנו. שוב אין זה מובן מאליו שיש להאריך את חיי החולה עד גבול האפשר. החברה נחשפה לנושא כבוד האדם, ובתוך זה כבוד החולה הסופני והחולה הסובל סבל קשה ומתמשך שאינו בר ריפוי.

המוות הוא חלק מהחיים והוא סיומם. הזכויות שיש לאדם בחייו אמורות להינתן לו גם בסיומם. אנו מאמינים כי לאדם זכות בלעדית על גופו. הוא רשאי וזכאי לקיים את חייו לפי אמונתו, השקפתו וערכיו, ובתנאי שאינו גורם נזק לזולתו. זכות זו אמורה לעמוד לו גם בסיום חייו.

מוות בכבוד הוא מוות בו מניחים לטבע לעשות את שלו כאשר אדם מגיע למצב סופני, או למצב בו חייו אינם חיים איכותיים. אם האדם לא יוכל לחיות ללא מכשירים מאריכי חיים, כגון מכונת הנשמה, זונדה, דיאליזה מתמידה וכו', ואם ברור שאין זה מצב ביניים שיש לאדם סיכוי לגבור עליו, אנו מאמינים כי אין להאריך את חייו באופן מלאכותי בניגוד לרצונו, ויש לאפשר לו לסיימם בסבל מועט ככל האפשר בעזרת טיפול פאליאטיבי (תומך) בלבד.

הישגים

  • ליל"ך נאבקה לקבל הכרה חוקית, משפטית וציבורית בזכותו של האדם לחיות ולמות בכבוד – עד אישור חוק החולה הנוטה למות בכנסת בדצמבר 2005.
  • במשך 30 שנים, עד שנת 2018, ליל"ך אפשרה לחבריה למלא את טופסי ההנחיות הרפואיות המקדימות, וטיפלה במאגר הטפסים עד להעברתו למשרד הבריאות.
  • ליל"ך העבירה כ-4000 טפסי הנחיות רפואיות מקדימות של חברי ליל"ך למאגר ההנחיות הרפואיות המקדימות של משרד הבריאות.

פעילות העמותה

חקיקה

  • אנו פועלים להרחבת חוק החולה הנוטה למות והנגשתו לציבור רחב יותר.
  • אנו נקדם חקיקה חדשה, כגון מוות במרשם רופא.

הסברה

  • כנסים והרצאות בקרב קבוצות שפעילותן מביאה אותן במגע עם הנושא שלנו; רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, משפטנים, אנשי אקדמיה וסטודנטים.
  • הסברה בציבור הרחב לשם העמקת מודעותו לזכויותיו והגדלת מעגל התומכים בהשקפותינו.
  • יידוע הציבור אודות טופס "הנחיות רפואיות מקדימות" של משרד הבריאות וחשיבותו.

ייעוץ

  • עזרה במילוי טפסי הנחיות רפואיות מקדימות.