מי אנחנו

עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד – פועלת מאז 1987 לשמירת כבוד החולה הנוטה למות ושיפור איכות חייו.

עמותת ליל"ך מאמינה באוטונומיה של האדם על גופו. זכות זו מוקנית לו בהסתמך על חוק יסוד; "כבוד האדם וחירותו" ,התשנ"ב – 1992. חוק שהוא אחד מחוקי היסוד החשובים שנתקבלו בכנסת ישראל.

לחיות ולמות בכבוד

נושא המוות, שהיה בעבר טאבו חברתי, הוא כיום נושא גלוי שמותר לעסוק בו. הרפואה המודרנית  מסוגלת היום להאריך באמצעים מלאכותיים את חיי החולה הסופני, אולם איכות חייו וכבודו כאדם עצמאי, פעיל ושאינו תלוי בזולת נשללים ממנו. שוב אין זה מובן מאליו שיש להאריך את חיי החולה עד גבול האפשר. החברה נחשפה לנושא כבוד האדם, ובתוך זה כבוד החולה הסופני והחולה הסובל סבל קשה ומתמשך שאינו בר ריפוי.

המוות הוא חלק מהחיים והוא סיומם. הזכויות שיש לאדם בחייו אמורות להינתן לו גם בסיומם. אנו מאמינים כי לאדם זכות בלעדית על גופו. הוא רשאי וזכאי לקיים את חייו לפי אמונתו, השקפתו וערכיו, ובתנאי שאינו גורם נזק לזולתו. זכות זו אמורה לעמוד לו גם בסיום חייו.

מוות בכבוד הוא מוות בו מניחים לטבע לעשות את שלו כאשר אדם מגיע למצב סופני, או למצב בו חייו אינם חיים איכותיים. אם האדם לא יוכל לחיות ללא מכשירים מאריכי חיים, כגון מכונת הנשמה, זונדה, דיאליזה מתמידה וכו', ואם ברור שאין זה מצב ביניים שיש לאדם סיכוי לגבור עליו, אנו מאמינים כי אין להאריך את חייו באופן מלאכותי בניגוד לרצונו, ויש לאפשר לו לסיימם בסבל מועט ככל האפשר בעזרת טיפול פאליאטיבי (תומך) בלבד.

הישגים

 • ליל"ך נאבקה לקבל הכרה חוקית, משפטית וציבורית בזכותו של האדם לחיות ולמות בכבוד – עד אישור חוק החולה הנוטה למות בכנסת בדצמבר 2005. 
 • בשנת 2022 ליל"ך יזמה הצעה לתיקון החוק שהונחה על שולחן הכנסת.
 • במשך 30 שנים, עד שנת 2018, ליל"ך אפשרה לחבריה למלא את טופסי ההנחיות הרפואיות המקדימות, וטיפלה במאגר הטפסים עד להעברתו למשרד הבריאות.
 • ליל"ך העבירה כ-4000 טפסי הנחיות רפואיות מקדימות של חברי ליל"ך למאגר ההנחיות הרפואיות המקדימות של משרד הבריאות.
 • ליל"ך מפיצה את החזון של זכות האדם על גופו ומסייעת להטמעתו במאות מפגשים שהיא מקיימת בכל שדרות הציבור.
 • ליל"ך מסייעת בעידוד האזרחים.יות למלא את הטפסים של משרד הבריאות.
 • ליל"ך כעמותה התנדבותית מפעילה השפעתה על משרד הבריאות, בתי החולים וקופות החולים לקידום הנושא.
בינה דיבון, יו"ר ליל"ך בדימוס, היא כלת אות הנשיא למתנדב לשנת 2015 על פעילות רבת השנים לקידום החקיקה לזכות האדם על גופו.

פעילות עמותת ליל"ך

 1. מובילי החזון להטמעת האוטונומיה של האדם על גופו, ונאבקים על זכות האדם לבחור בדרך סיום חייו, כדי למזער סבל ולשמור על כבוד האדם וחירותו ככל שניתן.
 2. חקיקה – היינו מהיוזמים של חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005, ועתה יזמנו ואנו מובילים לתיקונים בחוק בכנסת (2022).
 3. הפעלת עמותה – ליל"ך (מ 1987), לקידום החזון שלנו והפצתו לידיעת הציבור בישראל וללחץ על הגופים הממשלתיים והציבוריים.
 4. פעילות להגדלה משמעותית של מספר ממלאי הטפסים בישראל, באופן ישיר ועם גורמים ציבוריים.
 5. הסברה – במפגשי בית, בבתי אבות, בזום, בכנסים אקדמאים, לעורכי דין.
 6. הפעלת סדנאות – של מחשבות לקראת סיום החיים.
 7. כנס שנתי לחברים/ות – הפתוח לכלל הציבור ומצטרפים/ות חדשים.
 8. פעילות בתקשורתכללית וברשתות חברתיות.
 9. פעילות להכנסת הנושא בשאלון הקבלה לבתי החולים, ועידוד קידום הנושא בבי"ח.
 10. פעולה להגברת הפעילות הלאומית והקמפיינים – עם משרד הבריאות.
 11. טיפוח שיתופי פעולה – עם פורום משרד הבריאות/הג'וינט, ארגונים בארץ ובחו"ל.