שאלות ותשובות

תוכן עניינים

הצטרפות לעמותה

איך מצטרפים לעמותה?

תשובה: מסור את כתובתך ונשלח לך דף הצטרפות ומידע על ליל"ך.

מדוע עלי לשלוח דמי חבר לעמותה?

תשובה: העמותה מתקיימת מדמי החבר בלבד. דמי החבר השנתיים באים להעיד על הזדהותם של החברים עם רעיון האוטונומיה של האדם על גופו, ותמיכתם במאבק על תיקון חוק החולה הנוטה למות והרחבתו. דמי החבר מאפשרים לנו להמשיך להתקיים ולמלא את התפקידים שלקחנו על עצמנו.

ישנן, כמובן, ההוצאות הרגילות: שכר דירה, חשמל, טלפון, ארנונה, שכר מזכירה, נקיון וכו'. נוסף לכך כל פרויקט שאנו מבצעים כרוך בהוצאות כספיות (לפעמים מדובר בסכומים גדולים). יש לציין כי העמותה מבוקרת ע"י ועדת ביקורת פנימית, ע"י רואה חשבון חיצוני וע"י רשם העמותות. תקציב העמותה והמאזן מוגשים לחברים בכל אסיפה שנתית. כן יש לציין, כי מלבד המזכירה כל פעילי העמותה עובדים בהתנדבות גמורה.

אלו שירותים ניתנים לחברים?

  1. הדרכה והסבר במילוי טופס הנחיות רפואיות מקדימות.
  2. הסבר על הטפסים השונים של משרד הבריאות הנוגעים לסוף החיים, איך להשיגם, איך למלאם ולאיזה מצב מתאים כל אחד.
  3. במלאות חמש שנים למילוי הטופס, ליל"ך תזכיר לחברים כי לפי החוק הגיע הזמן לחדש אותו.
  4. יידוע הציבור הרחב על ליל"ך ותפקידיה.

מצבי הכלכלי רע ואיני יכול לשלם דמי חבר.

תשובה: כתוב בבקשה מכתב בענין ונעזור לך.

היכן לשמור את כרטיס החבר?

יש לשמור אותו צמוד לתעודת הזהוי או לרשיון הנהיגה.

התמודדות עם התנגדות מהמשפחה

אני רוצה לחתום על טופס הנחיות רפואיות מקדימות, אך  ילדי לא מוכנים לשמוע או לדבר על הנושא הזה.

תשובה: אכן זאת בעיה, אבל חשוב מאד שתמצא דרך לשוחח עם ילדיך ולהבהיר להם מה רצונך בסוף החיים.

מה לעשות כדי שילדי לא יתנגדו לרצוני?

יש לשוחח עם הילדים ולהבהיר את רצונך ולבקשם לכבדו. כדאי להפקיד עותק של הטופס בידי כל אחד מילדיך וכן למנות מיופה כוח שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה.

מה לעשות במקרה של חילוקי דעות בתוך המשפחה? האם החוק נותן תשובה לכך?

א. תמיד כדאי לשוחח ולשכנע את בני המשפחה שיכבדו את רצונך
ב. לפי החוק – אך ורק רצונך קובע. כדי לוודא זאת עליך לנקוט באחד משני דברים או בשניהם:

  1. למלא טופס הוראות רפואיות מקדימות.
  2. למנות מיופה כוח שידבר בשמך אם אתה לא תוכל לעשות זאת.

האם משפחת החותם רשאית להתערב בהחלטות, לדוגמא, להחליט לחבר את החולה למכשירים מאריכי חיים?

שלא כמו בעמותת א.ד.י. אין לבני המשפחה מעמד של מחליטים אלא ממליצים בלבד.

הנחיות רפואיות מקדימות

התלבטות לפני מילוי הנחיות רפואיות מקדימות

אני אדם בריא צעיר, האם כדאי למלא טופס?

תשובה: אנו מאחלים לך אריכות ימים, אך לצערנו המוות אינו מבחין בין צעיר לזקן. נוסף לכך חתימה לאורך שנים מעידה על רצון אמיתי, ובמקרה של חוסר בהירות אם לכבד את רצונך יש לכך משקל.

אני אדם דתי, האם אין טופס נוגד את עקרונותי?

תשובה: לפי הדת היהודית מותר לא להאריך חיים לאדם סופני. בין יוזמי חוק החולה הנוטה למות היו אנשי דת. בראש הוועדה עמד פרופ' שטיינברג שהינו אדם דתי.

עדים ומיופה כח

העדים לחתימה אינם יכולים להיות בני משפחה מקרבה ראשונה, אבל האם הגיס שלי יכול לחתום?

תשובה: עדיף לחתום בנוכחות שכנים או אפילו אנשים זרים שהראית להם את תעודת הזהות שלך. תפקידם מסתיים עם החתימה על הטופס, אין להם אחריות להמשך.

אין לי קרובים או מכרים המוכנים לחתום כעדים

התקשר למשרד ליל"ך וחברי העמותה יעמדו לרשותך.

את מי אפשר למנות כמיופה כוח?

תשובה: כל אדם שמכיר את דעותיך ומסכים להם לרבות בני משפחה מדרגה ראשונה (בן, הורים, בן-זוג).

מילוי טופס הנחיות רפואיות מקדימות 

איך חותמים על הנחיות רפואיות מקדימות?

תשובה: אפשר להוריד טופס מאתר משרד הבריאות (המרכז להנחיות רפואיות מקדימות), למלא לפי דף ההוראות המצורף שם, ולהחזיר למרכז.

האם מותר להוסיף בטופס מתן ההוראות המקדימות טיפולים נוספים שאיני מסכים להם?

ניתן להוסיף בכתב יד ולחתום ליד. חשוב לזכור כי זה מחייב אך ורק במסגרת החוק.

האם יש טופס הנחיות רפואיות מקדימות באנגלית?

למשרד הבריאות ישנם טפסים באנגלית, ערבית ורוסית.

האם ליל"ך יכולים לעזור במילוי ייפוי כוח מתמשך?

לא. ייפוי כוח מתמשך שייך למשרד המשפטים ולא למשרד הבריאות. אין הוא דן ספציפית בסוף החיים. עורכי דין המוסמכים לעזור במילוי ייפוי כוח מתמשך ישאלו אם חתמתם גם על הנחיות רפואיות מקדימות.

מה עושים עם הטופס

השארתי את הטופס החתום בבית. למה עלי לשלוח אותו למשרד?

תשובה: על הטופס להיות במאגר המרכזי של משרד הבריאות (לאחר שנבדק ואושר על-ידם), על-מנת שיהיה זמין לרופאים בבתי החולים.

עורך דין הציע לי לחתום על טופס חוקי ולהפקיד במשרדו. האם זה לא אותו הדבר? למה להסתבך עם מערכת איטית?

תשובה: זה נכון לפי החוק.  אבל בשעת הצורך אתם אחראים להביא את הטופס לבית החולים, ואילו הטופס הממשלתי זמין במחשב של בית החולים.

שלחנו את הטפסים למשרד הבריאות. למה הם לא שולחים אישור?

תשובה: במשרד הבריאות היום יש מחסור בכוח אדם ולפעמים לוקח זמן עד שמקבלים אישור.

חידוש טופס הנחיות רפואיות מקדימות

למה עלי לחדש את טופס ההנחיות המקדימות?

תשובה: לפי החוק יש לחדש את הטופס כל חמש שנים.

אבי חולה דמנטי, אני אפוטרופוס שלו. האם אני יכול לחתום על חידוש הטופס במקומו?

תשובה: לא, רק נותן ההנחיות עצמו יכול לחדש את הטופס, ואם הוא לא כשיר אין אפשרות לחתום בשמו.  אבל לפי החוק, אם נפלה טעות בטופס או אם פג תוקפו, על הרופא לעיין בו והוא יכול להתחשב בו.

בחוסר הכרה

איך לוודא במקרה של חוסר הכרה פתאומי שאני חבר בליל"ך? מה קורה אם מוזעק צוות מד"א ומבצע החייאה?

לשם כך קיים כרטיס החבר, שרצוי שיהיה על יד תעודת הזהות או רשיון הנהיגה. כרטיס זה מיידע את הצוות הרפואי.

איך ידע הצוות בבית החולים שיש לי טופס מתן הוראות רפואיות מקדימות?

  • כדאי שתמיד אחד מהאנשים הקרובים לך ידע היכן הטופס ויוכל להמציאו.
  • בעתיד בתי החולים יוכלו לברר אם יש לך צוואה בחיים.

בבית החולים

מי קובע שחלים עלי התנאים של חולה סופני?

תשובה: לפי החוק שני רופאים אמורים לקבוע את הדבר, אחרת חובתו של הרופא להציל את חייך.

הרופא בבית החולים אמר שהטופס לא חל עלי, אינו מתאים למצבי.  מה לעשות?

תשובה: עליך לפנות לוועדת האתיקה של בית החולים.

הבן שלי חזר בתשובה ומתנגד לרצוני למות בכבוד.

תשובה: אם בנך אינו בא-כוח שלך לצורך טיפול בסוף החיים, הרופאים חייבים להתחשב רק ברצונך.  (החוק אינו מנוגד להלכה היהודית).

מה לעשות במקרה שאדם קרוב חולה במחלה חשוכת מרפא שאינה סופנית, או שאינה דורשת טיפול מאריך חיים?

תשובה: יש להבחין בין אדם כזה שמילא טופס מתן הוראות רפואיות מקדימות. במקרה זה כדאי לנסות ולשכנע את הצוות הרפואי במוסד בו הוא מאושפז לכבד את רצונו. במקרה שלחולה אין טופס כזה – האפשרות היחידה היא לקחת אותו הביתה, אם ישנם כמובן, התנאים לכך. בשני המקרים זכאי החולה לטיפול פליאטיבי. בכל מקרה כדאי להתקשר לעמותה ולקבל ייעוץ.

גבולות החוק

האם קיימת אפשרות לחולה סופני לסיים את חייו בעזרת רופא?

במצב החוקי בישראל כיום אין שום דרך להעזר במימסד הרפואי לסיום החיים.

להלן מספר סעיפים בחוק הישראלי הנוגעים לכך:

מה קורה לחולה במחלה חשוכת מרפא שאינו נזקק למכשירים או לטיפולים מאריכי חיים?

תשובה: כיום אין חולה כזה נכלל בחוק החולה הנוטה למות. עמותת ליל"ך נאבקת להרחבת החוק. כיום יש זכות לחולה כזה לקבל טיפול פליאטיבי (תומך).