לעורכי דין

שילוב מיידי בין מילוי ייפוי כח מתמשך לייפוי כח מקוצר של משרד הבריאות

ברצוננו להסב את תשומת לבך, כי בעת עריכת ייפוי כח מתמשך מקוון עומדת לממנה אפשרות לצרף הנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות, או לחילופין, מתן ייפוי כוח רפואי נוסח מקוצר.

היה איש בשורה עבור הממנה, וכוון אותו למקור המידע על חוק החולה הנוטה למות 2005, לעמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד ולמשרד הבריאות. כך תוכפל תרומתך ללקוח!

השילוב המנצח בפועל: מפי עורכי דין בעלי ניסיון בתחום

עו"ד אפרת קליפר דוגמא:
"אני רואה חשיבות עליונה לצוואה בחיים ולכיבוד רצונו של אדם בכל הנוגע לגופו – הן בשל כבודו של אדם וכיבוד רצונו והן בשל הרצון להקל על הקושי של אהוביו, קרוביו ומיופי כוחו בקבלת החלטות. לפיכך, אני מחשיבה מאוד את שיתוף הפעולה עם לילך, ומפנה אליה את לקוחותיי. לטעמי, הנחיות רפואיות מפורטות מצורפות לייפוי הכוח המתמשך הן המתכון המכבד והמחבק".

עו"ד איתן חובב:
"אני מחשיב מאוד את השילוב בין הטפסים של חוק החולה הנוטה למות, לבין ייפוי כוח מתמשך. אני מסייע ללקוחות שלי למלא אותם חותם עליהם כעד ומסייע בשליחתם למרכז למשרד הבריאות. מניסיוני, ליווי אמיתי של סיום החיים הוא גם רגשי ואנושי, ויצא לי גם להגיע למפגש אישי ברגע האמת בבית החולים, לסייע במימוש ההחלטות הקשות."

עו"ד שרה אבן:
"במפגש המכין, אני עומדת על רצונות הממנה בנוגע לדרך סיום חייו, ומסבירה על הטפסים הנדרשים לפי חוק החולה הנוטה למות, ומסייעת למלא את ייפוי הכוח המקוצר במקום וזה עובד מצוין. בסוף ההליך מזכירתי ואני חותמות כעדות, אני מצרפת כצרופה למסמך ייפוי כוח מתמשך שאני שולחת לאפוטרופוס הכללי, ומנחה כיצד לשלוח את המסמך למשרד הבריאות. אני מרגישה סיפוק רב שאני מביאה תרומה כפולה ללקוחות שלי, והשלמת התהליך לשביעות רצונם."