להזמנת מפגש הסברה

העמותה מקיימת מפגשי הסברה מטעמה, על-פי בקשה. לצורך תיאום ו/או קיום מפגש שכזה, יש לפנות למשרדי העמותה – פרטי התקשרות בתחתית העמוד.

במהלך המפגש, ניתנת סקירה אודות העמותה ופעילותה, "חוק החולה הנוטה למות" –  המצוי והרצוי, והאפשרויות העומדות בפנינו לקראת סוף החיים. משך המפגש – כשעה, עד שעה וחצי, כולל זמן המוקדש לשאלות ותשובות.

ההרצאה מיועדת לכל המתעניינים בנושא, ובמיוחד:

 • לדיירי "דיור מוגן", או מועדוני גימלאים ברחבי הארץ.
 • קבוצות תלמידי תיכון או סטודנטים.
 • רופאים, אנשי אנשי סגל רפואי ועובדים סוציאליים בבתי חולים, מוסדות רפואה וסיעוד.

הנושאים בהם יעסוק מפגש ההסברה

 • ההבדל בין "המתת חסד" (האסורה על-פי החוק בישראל) ו"מיתת חסד".
 • יידוע ועדכון הרופאים וכלל הסגל הרפואי בנושא "חוק החולה הנוטה למות", על כל היבטיו והפעלתו המלאה – כולל ה"טיימר"  (מכשיר הנשמה מתוכנת).
 • דרישה להכללת האלצהיימר, הפרקינסון וה- ALS במסגרת המחלות הסופניות המוזכרות בחוק.
 • הימנעות מהזנה בכפייה.
 • הטיפול התומך (הפאליאטיבי), והוספיס בית.
 • פישוט טופס "ההנחיות הרפואיות המקדימות", הנגשתו לכלל הציבור ובכלל זה, הנחיית רופאי המשפחה, אחיות ואחים מוסמכים לסייע בידי המבקשים לחתום עליו.
 • הכרה בטופס ההנחיות האחרון שנחתם, בהיעדר אפשרות לחדשו, כעבור חמש שנים, מפאת מצבו הנפשי והרפואי של החותם.
 • הטופס החדש – "ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי- נוסח מקוצר".
 • חשיבות השיח הפתוח, בנושא רצונו של החותם על טופס "ההנחיות הרפואיות המקדימות", בקרב בני משפחתו והמקורבים לו ביותר.
 • התמיכה הרעיונית של העמותה והסיוע שלה במימון פעילות "מרכז הסימולציה הרפואית" (במרכז הרפואי "שיבא"), בנושא הגישה והתקשורת האנושית בין הרופא והצוות הרפואי המטפל, לבין החולה הנוטה למות ובני משפחתו הסובבים אותו – פעילות מבורכת "המורגשת בשטח".
 • איזכור מסמך "חמש המישאלות", מטעם "קופ"ח הכללית".
 • "מוות במירשם רופא" – סקירה אודות הצעת החוק בנושא.