איך למלא הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח

בהסבר על מהן הנחיות רפואיות מקדימות, ניתן קישור לדף משרד הבריאות בנושא, המכיל הסברים וטפסים. ננסה כאן להבהיר נושאים אחדים.

מי רשאי למלא את הטופס?

 • כל אדם בריא מעל גיל 17 שהוא בעל כשרות כלומר: הוא בהכרה מלאה, צלול, ושאינו פסול דין ונותן את ההנחיות מרצונו החופשי.
 • נותן ההנחיות יכול להיות כל אדם: בריא, חולה או מי שכבר נקבע לגביו שהוא חולה הנוטה למות.

אילו טפסים אפשר למלא?

קיימים שני סוגי טפסים:

 1.  טופס למתן הנחיות רפואיות מקדימות בו ניתן להגדיר אחד מהשניים:
  • הוראות להימנעות מטיפול מאריך חיים (חלק א' בטופס).
  • הוראות לקבלת טיפולים רפואיים חריגים, אף אם לדעת הרופאים אין לכך הצדקה, (חלק ב' בטופס).
 2.  טופס למתן ייפוי כוח לאדם אחר שיהיה מוסמך להחליט בבוא העת איזה טיפול יקבל החולה. ישנן שתי גרסאות לטופס זה,  נוסח מלא ונוסח מקוצר. היתרון בנוסח המקוצר הוא שבמילויו אין צורך בעזרה מרופא או אחות, אבל מותר להשתמש בו רק אם האדם אינו מוגדר כחולה הנוטה למות.

בידי כל אדם הזכות למלא אחד משני הטפסים הללו או את שניהם גם יחד.

אילו טפסים כדאי למלא אם אני מעוניין להבטיח ככל האפשר שהוראותי יתבצעו?

במקרה כזה כדאי למלא את שני הטפסים. בצורה זו הוראותיך אמורות להתבצע גם אם מיופה הכח שלך אינו זמין. מצד שני מיופה כח יכול להועיל אם הוראותיך בטופס הנחיות רפואיות מקדימות לא מולאו על ידי הצוות הרפואי. במצב כזה מיופה הכח יתפקד כנציגך הן כלפי הסגל הרפואי והן כלפי משפחתך.

אילו טפסים כדאי למלא אם אני שונא למלא טפסים?

רובנו נמנים עם קבוצה זו.

הנוסח המקוצר של הטופס למתן ייפוי כוח אינו מצריך עזרה מרופא או אחות מוסמכת. אם יש אדם שאתם בוטחים בו שייצג אתכם נאמנה, אפשר להסתפק בטופס זה.

את הטופס המקוצר למתן ייפוי כח יכול למלא רק מי שלא הוגדר על ידי רופא כ"חולה הנוטה למות", כמוגדר בסעיף 8 בחוק החולה הנוטה למות: "רופא אחראי מוסמך לקבוע כי מטופל הוא חולה הנוטה למות, אם נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים."

מטופל שרופא קבע לגביו שהוא "חולה הנוטה למות" יכול למלא את הנוסח המלא של מתן ייפוי כח, או/וגם טופס למתן הנחיות רפואיות מקדימות, אך לא את הנוסח המקוצר למתן ייפוי כח.

כיצד ממלאים את הטופס?

כל אדם הממלא טופס הנחיות מקדימות או ייפוי כוח בנוסח המלא, חייב לקבל הסבר רפואי על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס שנתן.

 1. בדרך כלל ניתן לקבל הסבר זה מכל רופא או מאחות מוסמכת.
 2. רק אדם שבזמן כתיבת ההנחיות כבר מוגדר כנוטה למות, חייב לקבל את ההסבר מרופא מומחה.

מי חותם על הטופס לאישור תקפותו?

 1. נותן ההנחיות.
 2. שני עדים החותמים על המסמך במועד מילויו. עד אינו יכול להיות קרוב משפחה שיכול להיות לו אינטרס כלשהו בעניין, וכן עד אינו יכול להיות מיופה כוח של נותן ההנחיות. (רופא או אחות יכולים לשמש כעדים).  תפקידם של העדים מסתיים עם החתימה על הטופס, אין להם אחריות להמשך.
 3. עבור טופס הנחיות מקדימות או ייפוי כוח בנוסח המלא ,הרופא או האחות המוסמכת שנתנו לו את ההסברים.

מה תוקף ההנחיות או ייפוי הכוח?

תוקף ההנחיות / ייפוי הכוח הוא עד 5 שנים.

למשרד הבריאות יש טפסים להארכתם או לביטולם.

היכן נשמרים הטפסים?

יש לשלוח אותם למרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. שם ייבדקו הטפסים ביסודיות, ואף יקבלו אישור על עמידתם בדרישות החוק. בבוא העת יהיו הטפסים זמינים לרופאים המטפלים בחולה הנוטה למות, מה שיחסוך לצוות הרפואי זמן יקר בהחליטו על דרך הטיפול בחולה בהתאם לרצונו.

רצוי גם ליידע אדם נוסף על קיומם של הטפסים (קיים סעיף על כך בטפסים) כדי שבעת הצורך ניתן יהיה לאתר את ההנחיות במהירות וביעילות, ולא יהיה ספק לגבי רצונו של האדם לגבי הטיפול בו.

למי ניתן לפנות כדי לקבל את הטפסים, בשאלות או לצורך קבלת מידע נוסף?

 1. לאתר משרד הבריאות https://www.health.gov.il/term‐ill
 2. או לטלפון 5400*, 08-6241010

חברי העמותה יכולים לפנות אלינו – גם לקבלת הטופס ולעזרה במילוי.


קישורים חיצוניים

דף זה מבוסס על דף נחבא אל הכלים באתר משרד הבריאות " 'חוק החולה הנוטה למות' התשס"ו-2005 – דף הסבר לממלא הטופס".