מטרות ודרךעמותת ליל"ך מאמינה באוטונומיה של האדם על גופו וזאת בהסתמך על חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו".

 

חוק יסוד זה הוא אחד מחוקי היסוד הראשונים שנתקבל בכנסת ישראל.

כבוד האדם נקבע לפי הערכים והשקפת העולם של כל אדם ואדם.

אותם אלה הרואים את איכות החיים כערך יסודי במהלך חייהם ובסופם זכאים לכיבוד השקפתם בהגיעם לסוף חייהם.

הרפואה המודרנית ובעיקר הטכנולוגיה הרפואית הגיעה למצב בו ניתן להאריך באמצעים מלאכותיים חיי אדם במצב סופני.

אולם איכות חייו וכבודו כאדם עצמאי, פעיל ושאינו תלוי בזולת נשללים ממנו.

אנו מאמינים כי יש לתת את ההחלטה בידי האדם עצמו, לכבד את רצונו אם לא ירצה בחיים–לא חיים כאלה ולהניח לטבע לעשות את שלו.

Comments are closed.