קישורים

עברית

תמיכה – האגודה הישראלית לטיפול תומך  — עמותה העוסקת בטיפול פליאטיבי – גישה טיפולית המשפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם הניצבים מול מחלה מאיימת חיים בכל שלביה.

האגודה לזכויות החולה — מסייעת לחולים ובני משפחה לממש את זכויותיהם בקבלת השירות מקופות חולים, בתי חולים וגורמים רפואיים נוספים.

סדנה למיומנות תקשורת בנושא התמודדות עם סוף חיים, של מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית. סדנה המיועדת לאנשי רפואה וסיעוד ומטרתה רכישת מיומנויות תקשורת עם חולים ועם משפחותיהם בשיח על סוף החיים.

חמש משאלות – זוהי חוברת המהווה חלק מתוכנית  ״חמש משאלות״, של שירותי בריאות כללית, מעודכן לשנת 2018. חוברת זו מהווה סוג של צוואה רפואית המתייחסת לצרכים האישיים, הרגשיים והרוחניים. "חמש המשאלות” מתייחסות לנושאים הבאים:

  1. מה את/ה רוצה שהאנשים הקרובים אליך יידעו בנוגע למשאלות ליבך?
  2.  מהן הדרכים בהן תבחר/י לצמצום הסבל?
  3.  מהו סוג הטיפול הרפואי שתרצה/י או לא תרצה/י לקבל, במידה שתהיה חולה מאד?
  4. מי תרצה/י שיהיו איתך והיכן?
  5.  מתן ייפוי כוח – מי האדם/האנשים שתרצה/י שייצג/ו אותך בנוגע להחלטות רפואיות, במידה שתהיי/ה במצב בו לא תוכל/י לבטא את רצונך?

אנגלית

הפדרציה העולמית של הזכות למות בכבוד (World Federation of Right to Die Societies)   —  מקורות וחדשות, עמותות בעולם, תשובות לשאלות נפוצות וקבוצות דיון בנושא המוות בכבוד.

ERGO  —  מרכז למחקר והנחייה בנושא אותנזיה. באתר חנות ספרים, מרכז מידע ובו ספרייה מקוונת, מאמרים נבחרים על המתות חסד מאת דרק המפרי מחבר הספר “פיינל אקזיט”, רשימות דיוור אלקטרוניות, חדשות מארה”ב ומהעולם בנושא הזכות למות בכבוד, ועוד.

Compassion & Choices   —  מידע רב בנושא הזכות למות בכבוד – חוקים ומאבקים משפטיים. אפשר לקנות חוברות, ספרים, קלטות וידאו ואפילו מדבקות בנושא. אפשר להירשם ולקבל מידעון בדוא”ל.

Death with Dignity National Center  — חדשות מהעולם, מידע משפטי על חקיקה בארה”ב ובעולם.