הנחיות רפואיות וטפסים

"הנחיות רפואיות מקדימות" הן הנחיות לצוות הרפואי מה לעשות או לא לעשות באדם, אם וכאשר יגיע למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות (מחלה חשוכת מרפא כאשר תוחלת החיים הנותרת צפויה להיות עד 6 חודשים), ולא יהיה כשיר לתת הנחיות רפואיות באותה עת, כי באותה עת הוא יהיה במצב של חוסר הכרה, במצב של היעדר יכולת שיפוט וכד'.

  • ההנחיות הרפואיות המקדימות יכולות להינתן במטרה למנוע טיפול רפואי מאריך חיים, או לחילופין במטרה לחייב רופאים לתת טיפולים רפואיים להארכת חיים, אף אם לדעתם אין לכך הצדקה מקצועית.
  • ההנחיות הרפואיות מחייבות את הצוות הרפואי, בעת טיפול בחולה הנוטה למות.

חוק החולה הנוטה למות, מגדיר את זכותו של אדם כשיר (כלומר: הוא בהכרה מלאה, צלול, ושאינו פסול דין ונותן את ההנחיות מרצונו החופש) לתת "הנחיות רפואיות מקדימות".

חשוב להדגיש:

  • ההוראות נכנסות לתוקפן רק לאחר שהחולה הוגדר כ"חולה נוטה למות".  
  • כל עוד האדם צלול ובהכרה מלאה – החלטתו גוברת על כל הוראה קודמת ו/או על הוראת  מיופה הכוח.

ניתן להוריד טפסים  מהמרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. באתר שלנו יש הסברים נוספים על איך למלא את הטפסים.

למה חשוב שגם אתם תחתמו על טופס הנחיות רפואיות מקדימות ?