הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כח נוסח מקוצר

כל האזרחים מעל גיל 17 שכשירים לקבל החלטות, יכולים למלא את אחד מהטפסים הבאים שנותנים מענה חוקי לחוק החולה הנוטה למות:

טופס הנחיות רפואיות מקדימותטפסים המאפשרים מתן הוראות להימנעות מטיפול מאריך חיים, או לחילופין טיפול להארכת חיים גם בניגוד להמלצת רופא.

מצריכים עזרה מרופא או אחות מוסמכת למילוי הטופס.

או

טופס ייפוי כח נוסח מקוצר

טופס למתן ייפוי כוח רפואי לאדם שיהיה מוסמך להחליט על טיפול רפואי שינתן או שלא ינתן ככל שיהיה חולה הנוטה למות.

אינו מצריך עזרה מרופא או אחות מוסמכת.

קצר וידידותי.

מצריך אדם שאתם בוטחים בו שייצג אתכם נאמנה מול הרופאים.

ניתן להוריד טפסים בשפות נוספות מהמרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות.

תוקף ההנחיות / ייפוי הכוח הוא עד 5 שנים.

טופס להארכת תוקף של הנחיות
רפואיות מקדימות או ייפוי כוח

לאן לשלוח את ההנחיות וייפוי הכוח?

יש למלא את הטפסים המתאימים ולשלוח בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות וספח אל: 

המרכז להנחיות רפואיות מקדימות, משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39, תיבת דואר 1176
ירושלים 9446724

הטפסים יופקדו במאגר של משרד הבריאות ויהיו נגישים באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבתי החולים.

מה משמעות הטפסים?

הטפסים מהווים עדות לרצונו של אדם להימנע מקבלת טיפולים רפואיים מאריכי חיים (או לחילופין להורות על רצונו בקבלת טיפול להארכת חיים גם בניגוד להמלצת רופא). הם משמשים למקרה עתידי בו אדם יהיה חולה הנוטה למות, אך לא יהיה באפשרותו להביע את רצונו. הימצאות טופס כזה מאפשרת לצוות הרפואי לקיים את רצונו האמיתי של ממלא הטופס.

חולה הנוטה למות – רופא אחראי מוסמך לקבוע כי מטופל הוא חולה הנוטה למות, אם נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים.

לא כשיר – כי באותה עת הוא יהיה במצב של חוסר הכרה, במצב של היעדר יכולת שיפוט וכד'.

ההנחיות הרפואיות ו/או ייפוי הכח:

  • נכנסות לתוקפן רק לאחר שהחולה הוגדר כ"חולה נוטה למות" שאינו בעל כשרות.
  • מחייבות את הצוות הרפואי.

מדוע חשוב שאחתום על אחד הטפסים?

שלא נטעה לחשוב שאם מילאנו ייפוי כח מתמשך אנו פטורים מלמלא הוראות רפואיות מקדימות. שני הכלים שלובים זה בזה ונותנים יחד מענה למלא המצבים הרפואיים. ייפוי כח מתמשך אינו נותן מענה למצב בו החולה נוטה למות.

כל החיים אנחנו עסוקים בתכנון העתיד, בוחרים מה ללמוד, איזו דירה נקנה ואיזו משכנתא ניקח. אנו בוחרים עם מי נחיה – בוחרים בחיים הטובים והמכובדים ביותר. האם עצרנו אי-פעם לבחור את הדרך המכובדת ביותר בה נרצה לסיים את החיים?

תאונה אחת, או מחלה פתאומית עלולות לשבש הכל. כל התכניות והחלומות, כולם נדחים כי עכשיו צריך להילחם על החיים ואנו נעשה את כל מה שנוכל כדי לנצח, כדי להישאר בחיים.

אבל אולי, רק אולי לא נצליח?

עתה עלינו להחליט מה לעשות אם נגיע למצב בו לא תישאר לנו ברירה. אם נגיע למצב שבו תישלל מאתנו האפשרות לחיים בכבוד. אנו יכולים להגיע למצב סופני ועדיין לשמור על כבודנו ועל עצמאותנו.

כשאנו מדברים על חיים ללא כבוד, הכוונה היא למצב בו אין לאדם סיכוי להבריא – המוות הוא בלתי נמנע. הדבר היחיד שעשוי להחזיק את האדם הגוסס בחיים הן מכונות המאריכות חיים באופן מלאכותי. מכונות אלה אינן מבטיחות בשום צורה את הצלתו של האדם מהמצב בו הוא נתון, אלא רק את השארתו בחיים עד לרגע שבו יתר מערכות הגוף ייכשלו.

זהו, הגיע הזמן להחליט מה אנו רוצים שייעשה אם נגיע למצב בו לא נוכל לדבר, לנשום, לאכול או לזוז בכוחות עצמנו. מה נרצה שייעשה אם הכאב ייהפך לכל עולמנו ואנו, המשפחה והרופאים נדע שאין סיכוי. מה נרצה שייעשה אם הסיכוי היחיד עבורנו להישאר בחיים יתקיים אם נהיה מרותקים למיטת בית החולים ומחוברים למכונות מאריכות חיים.

זה נראה רחוק ודמיוני כמעט, אבל זה עלול לקרות לכל אחת ואחד מאתנו בכל רגע. לכן עכשיו כשאתם בריאים זה הזמן לבחור אם במצב של מחלה סופנית או פגיעה קשה שאינן ניתנות לריפוי נרצה להיות מחוברים למכונות מאריכות חיים באופן מלאכותי, או שנבחר לסיים את הסבל באופן טבעי.

זה הזמן למלא הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כח – צוואה בחיים.

רקע

לקריאה מורחבת בנושא קראו את המאמר על חוק זכויות החולה מאת השופט בדימוס אליהו מצא ז"ל.

המתת חסד אינה חוקית במדינת ישראל ולכן עמותת ליל"ך עוסקת באי-הארכת חיים.  ההבדל בין השניים הוא, שהמתת חסד היא פעולה אקטיבית, כאשר ממיתים באמצעות זריקה או רעל. מאידך, אי-הארכת חיים היא פעולה פאסיבית, כאשר מפסיקים או מסרבים לקבל טיפול שלא מועיל או מרפא, טיפול שרק מאריך את משך החיים והסבל.

על פי חוק זכויות החולה, מתן טיפול רפואי מותנה, ב"הסכמה מדעת" של החולה לקבלת הטיפול. על כן חולה תמיד יכול לסרב לקבל טיפול מאריך חיים.

כל עוד האדם צלול ובהכרה מלאה – החלטתו לקבל או לסרב טיפול גוברת על כל הוראה קודמת ו/או על הוראת מיופה הכוח.

למי ניתן לפנות בשאלות או לצורך קבלת מידע נוסף?

לעמותת ליל"ך (טלפון: 03-6730577, lilach19office@gmail.com) לקבלת הטופס ולעזרה במילוי.

למרכז להנחיות רפואיות מקדימות, טלפונים 5400*, 08-6241010
דוא"ל  call.habriut@moh.health.gov.il