הצעת סילבוס לקורס אוניברסיטאי

עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד גאים להעביר לכם הצעת קורס ייחודי.

אנו מאמינים שהוראת הקורס במרב המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות תתרום לקידום משמעותי של ההתמודדות הכל-כך חשובה ומבורכת לקראת סוף החיים.

מצורפים בזאת הקבצים הבאים:

1. מכתב אל ראשי בתי הספר לרפואה, אחיות וסיעוד, לעבודה סוציאלית, לניהול מערכות בריאות, לגרונטולוגיה, למשפטים ולפילוסופיה באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות:

2. הצעת הסילבוס לקורס (כבסיס לקורס שכל מרצה מעבד)