התנדבות

המתנדבים מהווים את חוט השדרה של ליל"ך. אנו זקוקים למתנדבים שימשיכו במאבקים שעוד נכונו לנו בעתיד.