מבנה העמותה

  • עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד – היא עמותה רשומה מספר 58-0123222.
  • מספר החברים שנרשמו הוא כ–22,000.
  • כל בעלי התפקידים בעמותה פועלים על בסיס התנדבותי.
  • מוסדות העמותה: נשיא, יו"ר והנהלה מצומצמת, ועד מנהל, ועדת ביקורת, ועדת השקעות וגזבר.
  • החלטות עקרוניות של חברי ההנהלה והוועד המנהל טעונות אישור האסיפה הכללית השנתית.

בעלי התפקידים בליל"ך

נשיא העמותה – כבוד השופט אליהו מצא המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס

הנהלה מצומצמת:
סטלה ניבי – יו"ר
בינה דיבון – יו"ר בדימוס
ציפי חן

הוועד המנהל: אהודה גאבר, יעל דבדבני, רבקה הוכהויזר, חנה סגל, דפנה רסקין

ועדת בקורת: מודי ברקאי, אלעד שחר

ועדת השקעות: נמרוד קנמון, יעל זגורי

גזברית: יעל זגורי

רכזים

חיפה והצפון
רבקה הוכהויזר, טלפון 04-8372326
חנה סגל, טלפון 04-8253736

דרום
דר' רפאל דויד, טלפון 08-8642482

רואה חשבון
אילן גולדשטיין 09-7411814

יועצים משפטיים

תל–אביב
עו"ד אלי זהר
עו"ד אפרת רייטן 03-7101616

חיפה
עו"ד יעל פנקס 04-8661378
עו"ד יונתן פרידלנד 04-8531446 פקס 04-8531476

אשדוד ובאר–שבע
עו"ד נעים שומר, טלפון 08-8565522

לדוברי אנגלית
Adv. Hertzel Katz, עו"ד הרצל כץ, טלפון 03-5496475